JASM 系列伺服电机是杰美康研制的高转速、高精度的伺服电机,以适应现代化自动控制的要求;本系 列的伺服电机可使控制速度,位置精度非常的准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。本 系列的伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有电气 及机械时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度 输出,并且可以实时反馈信号到伺服驱动器进行调节,实现高精度控制。

17bit磁编系列

  • 功率:0.1-3KW可选。
    短时间300%过载能力。
    低噪音、低发热、高精度、高转速等。
    法兰尺寸(mm):40、60、80、110、130。


无抱闸高压交流伺服电机

产品型号 电机长度
(mm)
输入电压
(V)
额定电流
(A)
额定功率
(W)
额定转速
(rpm)
额定转矩
(N.m)
转子惯量
(kg.m²)
编码器类型
40JASM501230K-17BCY 72 220 1.0 100 3000 0.32 0.069x10 单圈17bit
多圈17bit
60JASM502230K-17BCZ 81 220 1.5 200 3000 0.64 0.30x10 单圈17bit
多圈17bit
60JASM504230K-17BCZ 93 220 2.6 400 3000 1.27 0.50x10 单圈17bit
多圈17bit
60JASM506230K-17BCZ 115 220 4.0 600 3000 1.91 0.70x10 单圈17bit
多圈17bit
80JASM507230K-17BCZ 101 220 4.3 750 3000 2.39 1.50x10 单圈17bit
多圈17bit
80JASM510230K-17BCZ 115 220 5.0 1000 3000 3.18 2.10x10 单圈17bit
多圈17bit
110JASM12230K-17BCW 190 220 5.0 1200 3000 4.0 7.30x10 单圈17bit
多圈17bit
110JASM15230K-17BCW 205 220 6.0 1500 3000 5.0 9.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM515215K-17BCW 170 220 6.2 1500 1500 9.55 12.3x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM515220K-17BCW 152.5 220 7.8 1500 2000 7.16 9.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM515230K-17BCW 135 220 5.8 1500 3000 4.77 6.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM515240K-17BCW 135 220 6.5 1500 4000 3.6 6.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM520220K-17BCW 170 220 10.2 2000 2000 9.55 12.3x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM520230K-17BCW 152.5 220 8.5 2000 3000 6.4 9.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM530220K-17BCW 200 220 14.3 3000 2000 14.3 18.8x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM530230K-17BCW 170 220 16.0 3000 3000 9.55 12.3x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM530240K-17BCW 152.5 220 18.7 3000 4000 7.14 9.20x10 单圈17bit
多圈17bit

带抱闸高压交流伺服电机

产品型号 电机长度
(mm)
输入电压
(V)
额定电流
(A)
额定功率
(W)
额定转速
(rpm)
额定转矩
(N.m)
转子惯量
(kg.m²)
编码器类型
40JASM501230K-17BCY-P-SC 72 220 1.0 100 3000 0.32 0.069x10 单圈17bit
多圈17bit
60JASM502230K-17BCZ-SC 81 220 1.5 200 3000 0.64 0.30x10 单圈17bit
多圈17bit
60JASM504230K-17BCZ-SC 93 220 2.6 400 3000 1.27 0.50x10 单圈17bit
多圈17bit
60JASM506230K-17BCZ-SC 115 220 4.0 600 3000 1.91 0.70x10 单圈17bit
多圈17bit
80JASM507230K-17BCZ-SC 101 220 4.3 750 3000 2.39 1.50x10 单圈17bit
多圈17bit
80JASM510230K-17BCZ-SC 115 220 5.0 1000 3000 3.18 2.10x10 单圈17bit
多圈17bit
110JASM12230K-17BCW-SC 190 220 5.0 1200 3000 4.0 7.30x10 单圈17bit
多圈17bit
110JASM15230K-17BCW-SC 205 220 6.0 1500 3000 5.0 9.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM515215K-17BCW-SC 170 220 6.2 1500 1500 9.55 12.3x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM515220K-17BCW-SC 152.5 220 7.8 1500 2000 7.16 9.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM515230K-17BCW-SC 135 220 5.8 1500 3000 4.77 6.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM515240K-17BCW-SC 135 220 6.5 1500 4000 3.6 6.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM520220K-17BCW-SC 170 220 10.2 2000 2000 9.55 12.3x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM520230K-17BCW-SC 152.5 220 8.5 2000 3000 6.4 9.20x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM530220K-17BCW-SC 200 220 14.3 3000 2000 14.3 18.8x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM530230K-17BCW-SC 170 220 16.0 3000 3000 9.55 12.3x10 单圈17bit
多圈17bit
130JASM530240K-17BCW-SC 152.5 220 18.7 3000 4000 7.16 9.20x10 单圈17bit
多圈17bit